Plavba
Plavba

bsah

odní cesty

ákladní plavba

sobní plavba

ekreační plavba

tatistika

rganizace

istorie a rozvoj

ivotní prostředí
 


PREFABRIKÁTY

Volně ložené prefabrikáty je možno velice výhodně přepravovat s využitím vodní dopravy. Předností je zejména situování příslušné výrobny přímo na břehu vodní cesty. Stejně tak je výhodné, když je cílový bod dopravy poblíž splavného vodního toku. V těchto případech je možno použít jako návaznou přímo staveništní dopravu, s možností využití člunu jako krátkodobé skladovací místo. Nejvýhodnější je říční přeprava rozměrných prefabrikátů, ale i drobnější kusy se při použití vhodné mechanizace stávají atraktivními. Globálně lze uvést, že kombinovaná přeprava po vodě a po silnici se stává výhodnou při délce plavby nad 50 km. Kratší relace jsou efektivní pouze při přímých přepravách z výroben.

Pro přepravy prefabrikátů lze využít jakýkoliv standartní tlačný člun, s využitím jakéhokoliv překladiště a mobilní či stabilní překladní mechanizace.

Překládací místa:

nakládka:

Toušeň (výrobna prefabrikátů) .....střední Labe - 30,0 km
Praha - Holešovice (výrobna prefabrikátů) .....Vltava - 46,7 km

vykládka:

Všechna překládací místa na mezinárodní vodocestné síti.


© 2001 Sdružení JODI
Technický kontakt: webmaster@plavba.cz
všechna práva vyhrazena
Tento server dodržuje právní předpisy o ochraně osobních údajů.