Plavba
Plavba

bsah

odní cesty

ákladní plavba

sobní plavba

ekreační plavba

tatistika

rganizace

istorie a rozvoj

ivotní prostředí
 


KAMENIVO, ŠTĚRKOPÍSEK

Stavební materiály, jako je především kamenivo, patří mezi materiály velice výhodné pro vodní dopravu, čož je zároveň řadí mezi nejvíce dopravované komodity. Výrazný ekonomický efekt plyne z uplatnění tzv. přímé přepravy od místa těžby, např. poříčních pískoven, do místa velké spotřeby, jako jsou např. výrobny transportbetonu a prefabrikátů. Cílem mohou být i distribuční sklady stavebních hmot a velké stavby s velkou potřebou násypových a podkladních materiálů. Využít lze přitom lokálních překladišť, čímž se minimalizují návazné přepravy. V rámci velkých aglomerací, jako je např. Praha , je možno takto významně snížit nároky na obsluhu staveb těžkými vozidly.

Pro přepravy sypkých stavebních materiálů na bázi kameniva lze využít jakýkoliv standardní tlačný člun, při použití speciálních manipulačních mechanismů může být konkrétní konstrukce člunu určena. K překladu lze úspěšně použít jak univerzální přístavní jeřáby a mobilní mechanizaci, tak i speciální hydraulická a pásová zařízení.

Překládací místa:

nakládka:

Brandýs n.L. (pískovna Borek) .....střední Labe - 25,3 km
Lužec n.Vlt. .....Vltava - 8,0 km
Nelahozeves .....Vltava - 19,0 km

vykládka:

Toušeň (výrobna prefabrikátů) .....střední Labe - 30,0 km
Praha - přístav Holešovice (výrobna betonu) .....Vltava - 47,37 km
Praha - Rohanský ostrov (výrobna betonu) .....Vltava - 49,3 km
Praha - Radotín .....Berounka - 1,0 km
Štěchovice (výrobna betonu) .....Vltava - 82,9 km

Kamenivo a další stavební materiály lze překládat ve všech ostatních překladních místech. Výše uvedená jsou překladiště s většími objemy překladů a upravenou překladní technologií pro hromadné substráty.

Foto: Kubec, Podzimek: Svět vodních cest, Praha 1988, J. Podzimek


© 2001 Sdružení JODI
Technický kontakt: webmaster@plavba.cz
všechna práva vyhrazena
Tento server dodržuje právní předpisy o ochraně osobních údajů.