Plavba plavba e-shop - Vaše odborné knihkupectví
Plavba

bsah

odní cesty

ákladní plavba

sobní plavba

ekreační plavba

tatistika

rganizace

istorie a rozvoj

ivotní prostředí

nketa
Chystáte se v roce 2002 vyrazit lodí na vltavské nádrže?

ANO 55 %
NE 44 %

hlasovalo 1316 lidí
 
1 2 9 3 7

 


PŘÍSTAVY


Labské přístavy       Vltavské přístavy
veřejné přístavy:

Praha - Radotín,
Praha - Smíchov
Praha - Holešovice
Praha - Libeň
Mělník
Kolín
Lovosice
Ústí nad Labem
Děčín

KOMODITY VHODNÉ PRO PŘEPRAVU PO VODĚ

Hromadné substráty volně ložené


stavebniny, písek, štěrk, kamenivo
rudy, uhlí, koks
stavební odpady, sutě, rubaniny, žel. šrot, odpadní papír, plasty atd.
chemické suroviny, hnojiva a jiné výrobky
dřevo, dřevěné štěpky
obilí, slad, krmiva atd.
kanalizační kaly

Hromadné substráty lze úspěšně ložit ve všech přístavech a překladištích. Většinu komodit je možno překládat pomocí přístavních jeřábů vybavených drapáky, mobilní mechanizace a s využitím speciálních překladních mechanismů. Lokality vybavené speciální technologií umožňující rychlou a kapacitní manipulaci jsou podrobněji rozvedeny ve výše uvedených odkazech.

 

Kusové zboží


kontejnery, výměnné nástavby a silniční návěsy
extrémně těžké a rozměrné náklady, investiční celky
prefabrikáty
stroje, ocel
automobily
mražené potraviny

Kusové zboží lze nejefektivněji ložit v kontejnerových překladištích a pomocí RORO ramp. Speciální přístavní jeřáby pro velké a rozměrné kusy a kryté překladní polohy přes jejich nespornou výhodnost v našich podmínkách zatím použity nebyly. Údaje o těchto lokalitách jsou podrobněji rozvedeny ve výše uvedených odkazech.
Kusové zboží lze jinak velice dobře ložit i pomocí univerzálních přístavních jeřábů a mobilní mechanizace. Toto je velice výhodné při aplikaci tzv. přímých přeprav s minimalizaci návazných přepravních vzdáleností.


Využití přímých přeprav po vodě s přímou návazností na místo původu nebo místo určení znamená postatné zefektivnění dopravy s výrazným ekonomickým efektem. Toto platí samozřejmě jak pro kusové zboží, tak pro hromadné substráty.CO LOĎ UVEZE

   

nákladní loď nosnosti 1180 t


 stejné množství odveze:
     


lavba.czRotterdamská deklaraceVeřejné jednání plavba-ekologové k Dolnímu LabiVor 2000Bílá kniha lodní dopravyCo uveze loď?

agazin.plavba.czsouvisející články:Historia magistra vitae aneb Bývali Čechové moudří jonáci (11.11.2002)Stavba jezů na Labi české ekonomice pomůže a životnímu prostředí neuškodí (11.11.2002)Co může uvézt loď (16.06.2002)Kolik bylo přepraveno po vodě v 1Q 2002 ? (14.04.2002)Vnitrozemská vodní doprava v roce 2001 (14.04.2002)

řepravní relace

oporučujeme:

© 2001 Sdružení JODI
Technický kontakt: webmaster@plavba.cz
všechna práva vyhrazena
Tento server dodržuje právní předpisy o ochraně osobních údajů.
Poslední aktualizace:  28. 1. 2002 23:05:46