logo Průměrné vodní stavy - Labe, vodočet Brandýs n.L.

 
 
měsíční průměr v roce (cm)
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
leden         204,10 175,50 128,10 120,40 120,40
únor         156,80 206,00 121,60 162,90 162,90
březen         219,60 161,10 142,00 164,70 164,70
duben         185,20 192,50 162,10 150,00 150,00
květen         136,30 172,90 197,60 140,20 140,20
červen         121,90 169,90 130,80 125,70 125,70
červenec         116,40 129,20 148,90 244,10 134,80
srpen         117,30 121,80 128,90 138,90 123,40
září         121,10 160,30 135,00 121,90 160,90
říjen         116,40 135,20 126,90 125,80 163,80
listopad         127,40 141,50 131,70 124,70 214,60
prosinec         144,30 143,80 121,60 141,40 146,70
roční průměr 138,10 120,20 142,30 137,40 147,20 159,10 139,60 146,70 150,70

zdroj: MD ČR a Plavební ročenka 1995-1999