logo Setrvalost vodních stavů vodočtu Ústí nad Labem v roce 1995

 
 
Vodní stav (cm) V měsíci roku 1995 (dny) Celkem v roce (dny)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1995
60-100                          
101-110                          
111-120                          
121-130                          
131-140                          
141-150                          
151-160               1         1
161-170             1 13         14
171-180             2 13   9     24
181-190             6 1   4 3   14
191-200             10     5 3   18
201-210             1 2   2 6 7 18
211-220             1 1   3 2 5 12
221-230 9       1   2     2 3 3 20
231-240 3       2   1   1 1   2 10
241-250 2   8   4   6   4     2 26
251-260 4   1     2 1       3 5 16
261-270 1   1   2 1     2   4   11
271-280 1   1   2 2     2   4   12
281-290     10   3       4 1 2 1 21
291-300     4   2       7 1   2 16
301-310     2   6       3 3     14
311-540 10 26 4 30 9 25     7     4 115
nad 540 1 2                     3
Dny v měsíci 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365

zdroj: MD ČR