Plavba
Plavba

bsah

odní cesty

ákladní plavba

sobní plavba

ekreační plavba

tatistika

rganizace

istorie a rozvoj

ivotní prostředí

nketa
Chystáte se v roce 2002 vyrazit lodí na vltavské nádrže?

ANO 55 %
NE 44 %

hlasovalo 1316 lidí
 
 


STŘEDNÍ VLTAVA
Vltava ř.km 91,50 (Třebenice) - ř.km 239,60 (České Budějovice) vodní cesta dopravně významná, kanalizovaný tok, třída I., pro plavidla o nosnosti do 300t,
parametry plavební dráhy jsou garantovány sezónně: od 1.5. do 30.9.

VD Slapy - 91,50
    podrobnosti

pro malá plavidla do 3,5 t přeprava na podvalníku

Slapy - 91,50
Kamýk n.V. - 134,73
    podrobnosti

kanalizovaný tok
třída I.

osobní a sport. pl.
ponor 220 cm

Kamýk n.V. - 134,73
VD Orlík - 144,65
    podrobnosti

kanalizovaný tok
třída I.

osobní a sport. pl.
ponor 220 cm

VD Orlík - 144,65
    podrobnosti

pro malá plavidla do 3,5 t přeprava zdvihadlem na suchu, v provozu při hladině VD Orlík 345,60 - 351,20

VD Orlík - 144,50
Kořensko - 200,405
    podrobnosti

kanalizovaný tok
třída I.

osobní a sport. pl.
ponor 220 cm
od ř.km 182,66 130 cm

Kořensko - 200,405
Hněvkovice - 210,39
    podrobnosti

do ř.km 205,0 kanalizovaný tok
třída I.

osobní a sport. pl.
ponor 130 cm

Hněvkovice - 210,39
Čes. Budějovice - 239,60
    podrobnosti

do ř.km 228,40 kanalizovaný tok
třída I.

osobní a sport. pl.
ponor 220 cm

Celková splavná délka ..... 131,51 km z 148,1 km

Výše uvedená data o splavnosti vodních cest byla čerpána z Řádu plavební bezpečnosti, Sdělení Státní plavební správy ze dne 5.6.2000 o plavebních parametrech sledované vodní cesty dopravně významné využívané I. třídy a plavebních map

Omezení provozu

Popis vodní cesty
Přehled plavebních stupňů
Přehled přístavišť


Vltava  km 182,660 - 200,405
Vltava  km 200,405
Vltava  km 200,405


lavba.czRotterdamská deklaraceVeřejné jednání plavba-ekologové k Dolnímu LabiVor 2000Bílá kniha lodní dopravyCo uveze loď?

agazin.plavba.czsouvisející články:Zpráva z médií: Ministerstvo životního prostředí nesouhlasí s výstavbou jezů na Labi (05.03.2002)Projekt na zlepšení splavnosti dolního Labe II. (26.02.2002)Dokončení plavebních zařízení na vodním díle Slapy a vodním díle Orlík II. (25.02.2002)Usnesení vlády ČR k vnitrozemské a námořní plavbě (08.01.2002)Jak se veřejně projednávalo zlepšení splavnosti dolního Labe (06.12.2001)

oporučujeme:Elektronisches Wasserstraßen-Informationssystem ELWIS (informační systém o vodních cestách v SRN)

© 2001 Sdružení JODI
Technický kontakt: webmaster@plavba.cz
všechna práva vyhrazena
Tento server dodržuje právní předpisy o ochraně osobních údajů.