Plavba
Plavba

bsah

odní cesty

ákladní plavba

sobní plavba

ekreační plavba

tatistika

rganizace

istorie a rozvoj

ivotní prostředí
 


VODNÍ CESTY V KARLOVARSKÉM KRAJI

 
Ostatní plavba:
 nádrž Jesenice
 nádrž Skalka

přehradní nádrž Jesenice

Na nádrži se provozují vodní sporty, zejména windsurfing. Není povolena plavba motorových lodí.

přehradní nádrž Skalka

Na nádrži se provozují vodní sporty, zejména windsurfing. Není povolena plavba motorových lodí.


© 2001 Sdružení JODI
Technický kontakt: webmaster@plavba.cz
všechna práva vyhrazena
Tento server dodržuje právní předpisy o ochraně osobních údajů.