PARAMETRY VODNÍ CESTY


Mělník
Praha (Jiráskův most)

ř.km 0,0 - 54,30

délka 54,30 km
kanalizovaný tok
třída IV.

popis vodní cesty


max. rozměr plavidla: 110x10,6 m
ponor plavidla: 180 cm
podjezdná výška:
450 cm
Aktuální splavnost

- nastavte prosím hodnotu vodního stavu dle aktuálního hlášení ČHMÚ -vodočet Praha

vodočet Mělník

ponor:

podj. výška:

© 2001 Sdružení JODI
Technický kontakt: webmaster@plavba.cz
všechna práva vyhrazena
Tento server dodržuje právní předpisy o ochraně osobních údajů.
Poslední aktualizace: 10.10.2001