Plavba plavba e-shop - Vaše odborné knihkupectví
Plavba

bsah

odní cesty

ákladní plavba

sobní plavba

ekreační plavba

tatistika

rganizace

istorie a rozvoj

ivotní prostředí

nketa
Chystáte se v roce 2002 vyrazit lodí na vltavské nádrže?

ANO 55 %
NE 44 %

hlasovalo 1316 lidí
 
9 0 6 7 4

 

 
Atlas
 
Seznam českého internetu
 
Oko
 
 Vodní stavy

Omezení plavby

s.Labe  km 0,000 - 102,500
Vltava  km 0,000 - 12,700
Vltava  km 0,000 - 17,300
Vltava  km 49,900 - 63,750
Vltava  km 71,370
Vltava  km 182,660 - 200,405
Vltava  km 200,405
Vltava  km 200,405


Opět staronové téma - jezy na Labi
Dnes se pro změnu opět věnujeme otázkám, jaké přínosy bude tato investice mít, pokud se bude realizovat, a naopak co se stane, když se ...

- více v magazin.plavba.cz
Předpisy SPS

Sdělení  o obnovení plavby v úseku Mělník - Střekov 06.02.2006
Sdělení  o zastavení plavebního provozu 31.01.2006
Sdělení  o zastavení plavby v úseku Mělník - Střekov 30.01.2006
Sdělení  o zastavení plavby v jezové zdrži Střekov 30.01.2006
Sdělení  o omezení plavby 26.01.2006

Doporučené odkazy:

Státní plavební správa
Ministerstvo dopravy ČR
www.lode.cz
Dopravní noviny
Album fotografií řeky Vltavy
Vodní záchranná služba ČČK, místní skupina Brno-město
Odkazy na zahraniční stránky
Yachting.cz
Baťův kanál
Co uveze loď?


Labe - dolní, střední
Vltava - dolní, vltavské nádrže
Morava

Krátce o dění na palubě

Vodní doprava je vytížena na 100 %
(30.03.2005)

Kdo v současné době zabloudí do blízkosti přístavů na Labi, nevěří svým vlastním očím – do přístavu zajíždí jeden velký kamion za druhým, řadí se na ploše a ve frontách nedočkavě stojí dokonce i lodě. Co se děje? Veškerý nákladní lodní park dostupný v Česku je zcela v permanenci, neboť probíhá export přebytků zemědělské produkce z roku 2004 do zámoří. Nejen rejdaři, ale také zemědělci doufají, že kvalitní plavební podmínky budou co nejdéle a nebude hrozit ani povodeň ani naopak nedostatek vody. Hodnota výnosů z kvalitní úrody je totiž přímo závislá na ceně dopravy do námořních přístavů a protože jak známo je Česko vnitrozemským státem, vodní doprava po Labi nabízí jako jediná bezkonkurenčně nejlevnější způsob přepravy. Je jen škoda, že dopravci postižení dlouhodobými přerušeními provozu nemohou nabídnout více plavidel.


České vodní cesty figurují v síti TEN-T
(30.03.2005)

Podpisem smlouvy o přistoupení ČR a dalších států k Evropské unii došlo rovněž k citelnému rozšíření sítě TEN-T, což je vymezená transevropská dopravní síť, na níž se soustřeďuje dopravní politika Společenství. Na území Česka do této sítě nově patří labská vodní cesta až po Pardubice a Vltava až pod přehradu Slapy, včetně přístavů v Děčíně, Ústí nad Labem, Lovosicích, Mělníce, Kolíně a v Praze. Členské státy přitom v Evropské dopravní politice (Bílá kniha) deklarují, že budou podporovat odstraňování úzkých míst na této infrastruktuře a její intenzivnější využívání pro nákladní vodní dopravu na úkor silnice. Uvidíme, jak se k tomuto trendu připojí i česká reprezentace.


Pražský magistrát považuje lodní dopravu nákladů v centru města za škodlivou a podporuje širší využití dopravy po silnici
(30.03.2005)

Stojaté vody brázděné plavidly pod českou vlajkou na konci roku 2004 rozvířila prohlášení vrcholných představitelů pražského magistrátu, že odmítají provoz nákladních lodí v centru města, neboť je v rozporu se statutem UNESCO památkové rezervace. Je zajímavé, že ve starobylých městech jako je například Paříž, Heidelberg, Norimberk a Regensburg tento problém nepociťují a naopak se snaží vozit loďmi co nejvíce zejména stavebních materiálů. Praha je ale vskutku originál a podle názoru radních bude lepší, když plavidla skončí cestu kus před Prahou a pak už do města a přes město vše dopraví těžká auta. A jaká je troufalost plánovat na jihu města pod dálničním mostem s mohutnou křižovatkou přístav, vždyť se jedná o ideální místo pro rekreaci obyvatel.


Co může uvézt loď
(16.06.2002)

I tento magazin uvádí, co uveze loď. Naše kancelář pro uvádění románových příběhů na správnou míru (viz Jirotka, Saturnin) ve svém druhém thematu vysvětluje, proč není termín.lavba.czRotterdamská deklaraceVeřejné jednání plavba-ekologové k Dolnímu LabiVor 2000Bílá kniha lodní dopravyCo uveze loď?

agazin.plavba.czHistoria magistra vitae aneb Bývali Čechové moudří jonáci (11.11.2002)Stavba jezů na Labi české ekonomice pomůže a životnímu prostředí neuškodí (11.11.2002)Co může uvézt loď (16.06.2002)Kolik bylo přepraveno po vodě v 1Q 2002 ? (14.04.2002)Vnitrozemská vodní doprava v roce 2001 (14.04.2002)

hop.plavba.czHubert M.: Legendární parník Bohemia (2003)kolektiv autorů: sborník Labsko-vltavská plavba VIII (2002)kolektiv autorů: sborník Labsko-vltavská plavba IX (2003)SPS: Vůdce rekreačního plavidla – moře (2003)SPS: Vůdce malého plavidla – plachty (2003)

© 2001 Sdružení JODI
Technický kontakt: webmaster@plavba.cz
všechna práva vyhrazena
Tento server dodržuje právní předpisy o ochraně osobních údajů.