Legislativa plavba e-shop - Vaše odborné knihkupectví
Plavba

bsah

ákladní plavba

sobní plavba

ekreační plavba

odní cesty

ámořní plavba

nketa
Chystáte se v roce 2002 vyrazit lodí na vltavské nádrže?

ANO 55 %
NE 44 %

hlasovalo 1316 lidí
1 0 0 7 0

 

 
Atlas
 
Seznam českého internetu
 
Oko
 

Základní plavební předpisy Předpisy SPS

Zákon č. 114/1995 Sb.,
o vnitrozemské plavbě

ze dne 25.05.1995, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška federálního ministerstva dopravy č. 344/1991 Sb.,
kterou se vydává Řád plavební bezpečnosti na vnitrozemských vodních cestách České a Slovenské Federativní Republiky

ze dne 14.09.1991, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva doprava č. 222/1995 Sb.,
o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravně nebezpečných věcí

ze dne 14.09.1995


aktuálně platné
vše od

průkazy
plavidla
plavební provoz
omezení provozu
publikace
všechny obory


(data jsou načítána z webu Státní plavební správy)

Nejnovější legislativní úpravy

Zákon č. 254/2001 Sb.,
o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

ze dne 25.07.2001, s účinností od 01.01.2002

Zákon upravující mj. právo pro užívání povrchových vod k plavbě (pouze § 7 Užívání povrchových vod k plavbě (kompletní znění - Sbírka zákonů, částka 98/2001, formát *.pdf - 688 kB)

Nařízení vlády č. 234/2001 Sb.,
kterým se stanoví technické požadavky na rekreační plavidla a jejich některé části

ze dne 30.05.2001, s účinností od 01.01.2002

Nařízení vlády stanovuje technické požadavky na provedení malých rekreačních plavidel

Vyhláška Ministerstva dopravy č. 149/2001 Sb.,
o rekreačních jachtách

ze dne 10.04.2001, s účinností od 27.04.2001

Vyhláška stanovuje podmínky technické způsobilosti, vedení evidence a vydávání průkazů vůdců rekreačních jachet

Vyhláška Ministerstva dopravy č. 25/2001 Sb.,
o pravidlech bezpečnosti práce na námořní obchodní lodi

ze dne 14.12.2000, s účinností od 01.02.2001

Vyhláška stanovuje pravidla bezpečnosti práce na námořních obchodních lodích pod vlajkou ČR

Vyhláška Ministerstva dopravy č. 450/2000 Sb.,
o kapitánském slibu, zkouškách, odborné a zdravotní způsobilosti členů posádky lodě, průkazech způsobilosti, námořnických knížkách a o zdravotní péči o členy posádky lodě

ze dne 28.11.2000, s účinností od 22.12.2000

Vyhláška vydává pravidla pro udělování průkazů způsobilosti posádek námořních plavidel

Starší předpisy vyhledávejte prosím dle tematických skupin.

lavba.czRotterdamská deklaraceVeřejné jednání plavba-ekologové k Dolnímu LabiVor 2000Bílá kniha lodní dopravyCo uveze loď?

agazin.plavba.czHistoria magistra vitae aneb Bývali Čechové moudří jonáci (11.11.2002)Stavba jezů na Labi české ekonomice pomůže a životnímu prostředí neuškodí (11.11.2002)Co může uvézt loď (16.06.2002)Kolik bylo přepraveno po vodě v 1Q 2002 ? (14.04.2002)Vnitrozemská vodní doprava v roce 2001 (14.04.2002)

hop.plavba.czHubert M.: Legendární parník Bohemia (2003)kolektiv autorů: sborník Labsko-vltavská plavba VIII (2002)kolektiv autorů: sborník Labsko-vltavská plavba IX (2003)SPS: Vůdce rekreačního plavidla – moře (2003)SPS: Vůdce malého plavidla – plachty (2003)

© 2001 Sdružení JODI
Technický kontakt: webmaster@plavba.cz
všechna práva vyhrazena
Tento server dodržuje právní předpisy o ochraně osobních údajů.