Plavba
Plavba

bsah

odní cesty

ákladní plavba

sobní plavba

ekreační plavba

tatistika

rganizace

istorie a rozvoj

ivotní prostředí
 


AUTOMOBILY, DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY

Trajektová doprava silničních návěsů dosud v českých podmínkách použita nebyla, přes nespornou výhodnost především pro dopravce. V osmdesátých letech byly po určitou dobu dopravovány na upravených tlačných člunech vozy ŠKODA pro export, v letech devadesátých bylo od těchto přeprav upuštěno.

Systém EURORO přináší nové možnosti uplatnění kombinovaných přeprav nákladů v celoevropském prostoru s vazbou i na Českou republiku. Technologií RO-RO lze realizovat pravidelnou trajektovou dopravu kamionů např. do centrální části Německa, případně i dále. Předností je zejména doprava silničních návěsů bez posádek a tahače, což přináší úsporu pracovních sil i drahé techniky. Na druhou stranu je vodní doprava o něco pomalejší, ale při zahrnutí časových ztrát jak na hranicích, tak i při technických pauzách, není toto zdržení příliš výrazné a u většiny doprav převáhne ekonomická úspora.

Rovněž tak přeprava nových automobilů vodní dopravou je novinkou posledních několika let, která zažívá v Evropě dynamický růst. Přeprava velkého počtu automobilů na jedné lodi totiž znamená výraznou úsporu nákladů.

Pro dopravu se využívá tzv. RO-RO technologie, tj. lodě s plochou palubou a vzhledem k relativně nízké hmotnosti nákladu i malým ponorem. Osobní automobily využívají speciální RO-RO lodě s několika palubami. Nakládka se provádí na stabilních rampách nebo pomocí lehkých plovoucích mostů. V ČR máme tři překladiště s pevnou rampou.

Ro-Ro rampy:

Miřejovice .....Vltava - 18,9 km
Týnec n.Labem .....střední Labe - 96,1 km
Mělník .....dolní Labe - 3,0 km
Foto 1: Kubec, Podzimek: Svět vodních cest, Praha 1988, J. Kubec
Foto 2: časopis VTM č. 1/95


© 2001 Sdružení JODI
Technický kontakt: webmaster@plavba.cz
všechna práva vyhrazena
Tento server dodržuje právní předpisy o ochraně osobních údajů.