Plavba
Plavba

bsah

odní cesty

ákladní plavba

sobní plavba

ekreační plavba

tatistika

rganizace

istorie a rozvoj

ivotní prostředí
 


CHEMICKÉ SUROVINY A MATERIÁLY

Chemické materiály již tradičně především v Evropě patří mezi významné komodity přepravované pomocí vodní dopravy. U nás je doprava po vodě přes nesporné možnosti, které dává česká vodocestná síť výrazně méně užita. Předností je zejména možnost přímé přepravy volně ložených surovin do závodových překladišť a hotových produktů do distribučních skladů na břehu vodní cesty.
Jako velice výhodnou se v českých podmínkách jeví také doprava chemických hnojiv přímo ze závodů do míst soustředěné spotřeby.

Pro přepravy sypkých chemických materiálů lze využít jakýkoliv krytý tlačný člun nebo motorová loď. K překladu lze úspěšně použít jak univerzální přístavní jeřáby a mobilní mechanizaci, tak i speciální hydraulická a pásová zařízení.

Specifickou záležitostí je doprava tekutých substrátů v tankových lodích, vyžadující speciální překladní polohy s přečerpávacími zařízeními a zejména ochranou proti znečištění životního prostředí. Jedná se ale o velice efektivní dopravu v místě intenzivnějšího přepravního proudu, kde není efektivní železniční doprava ale nebyla by vytížena kapacita produktovodu.
Určité druhy materiálů lze rovněž úspěšně přepravovat s využitím klasické kontejnerové technologie

Překládací místa (závodová překladiště):

Neštěmice (sůl) .....dolní Labe - 76,2 km
Lovosice (chem. závod) .....dolní Labe - 48,57 km
Štětí (papírna) .....dolní Labe - 16,4 km
Neratovice (chem. závod) .....střední Labe - 11,45 km

Chemické materiály lze také překládat ve všech ostatních překladních místech kromě materiálů, které mohou znečistit prostředí. Výše uvedená jsou závodová překladiště s upravenou překladní technologií.

Foto 1: časopis Ekotrans Moravia č. 4/91
Foto 2: Kubec, Podzimek: Svět vodních cest, Praha 1988, J. Kubec


© 2001 Sdružení JODI
Technický kontakt: webmaster@plavba.cz
všechna práva vyhrazena
Tento server dodržuje právní předpisy o ochraně osobních údajů.