Plavba
Plavba

bsah

odní cesty

ákladní plavba

sobní plavba

ekreační plavba

tatistika

rganizace

istorie a rozvoj

ivotní prostředí
 


ODPADY

Odpadní suroviny lze velice výhodně přepravovat říční dopravou, zejména pokud se jedná o větší množství volně ložitelného substrátu se zdrojem nebo cílem bezprostředně u vodní cesty. Pro přepravy jsou vhodné i speciální kontejnery, přepravované ve větších množstvích. V Praze se vodní doprava nabízí zejména pro ekologický a efektivní odvoz sutí a rubanin z četných staveb v centru města.

Přepravní technologie využívá klasických tlačných člunů s nakládkou na libovolném překladišti ležícím co nejblíže ke zdroji nebo cíli přepravy. Volně ložené substráty lze sypat z pevných nebo mobilních ramp přímo z nákladních automobilů do lodí. Jinak se uplatní klasická překladní technologie, případně u železného šrotu i magnetické jeřáby.

Překládací místa:

Pro překlad lze úspěšně využít veškerá překladiště, včetně překladů s využitím přístavních jeřábů nebo mobilní mechanizace.

stabilní překládací rampa:

Praha - Smíchov .....Vltava - 56,2 km - možnost přímého překladu z nákl. aut


© 2001 Sdružení JODI
Technický kontakt: webmaster@plavba.cz
všechna práva vyhrazena
Tento server dodržuje právní předpisy o ochraně osobních údajů.