Plavba
Plavba

bsah

odní cesty

ákladní plavba

sobní plavba

ekreační plavba

tatistika

rganizace

istorie a rozvoj

ivotní prostředí
 


INVESTIČNÍ CELKY

Investiční celky patří mezi zboží, které lze velice výhodně dopravovat po vodě, především z tarifních důvodů. Další předností je přeprava v ucelených člunech, kdy je po čas překladu vázán pouze dotyčný člun, což umožňuje využít i déletrvajícího překladu popřípadě i s dílčí kompletací přímo v přístavu. Tímto se snižuje nutnost náročných montáží na místě dodání, protože daný celek může mít při přepravě daleko větší rozměry než u konvenčních druhů transportu.

Vzhledem k tomu, že u investičních celků se jedná převážně o velmi rozměrné a hmotné kusy, podrobnější informace uvádí následující strana.© 2001 Sdružení JODI
Technický kontakt: webmaster@plavba.cz
všechna práva vyhrazena
Tento server dodržuje právní předpisy o ochraně osobních údajů.