Plavba
Plavba

bsah

odní cesty

ákladní plavba

sobní plavba

ekreační plavba

tatistika

rganizace

istorie a rozvoj

ivotní prostředí
 


EXTRÉMNÍ NÁKLADY

Vodní doprava je naprosto ideální pro přepravu nákladů, které není možno dopravovat konvenčním způsobem po silnici nebo po železnici. Po vodě lze v českých podmínkách dopravovat náklady teoreticky do délky 60 m, šířky 10 m a hmotnosti cca 1000 t. Výška nákladu je omezena podjezdnými výškami vodní cesty.

Pro dopravu lze použít klasických tlačných člunů s nakládkou při hmotnosti do 40 t ve všech kontejnerových překladištích, při nižších hmotnostech lze využít i klasické přístavní jeřáby. Při větších hmostnostech je třeba využít speciální mobilní jeřáby nebo tzv. RO-RO technologii navezením nákladu na loď spolu se silničním podvozkem.

Překládací místa:

kontejnerová překladiště:

Děčín .....dolní Labe - 97,0 km
Ústí n.L. - Krásné Březno .....dolní Labe - 73,4 km
Mělník .....dolní Labe - 2,5 km
Praha - Holešovice .....Vltava - 48,0 km

Ro-Ro rampy:

Miřejovice .....Vltava - 18,9 km
Týnec n.Labem .....střední Labe - 96,1 km
Mělník .....dolní Labe - 3,0 km
Foto: Kubec, Podzimek: Svět vodních cest, Praha 1988, J. Kubec


© 2001 Sdružení JODI
Technický kontakt: webmaster@plavba.cz
všechna práva vyhrazena
Tento server dodržuje právní předpisy o ochraně osobních údajů.