Plavba
Plavba

bsah

odní cesty

ákladní plavba

sobní plavba

ekreační plavba

tatistika

rganizace

istorie a rozvoj

ivotní prostředí
 


KONTEJNERY A VÝMĚNNÉ NÁSTAVBY

Přeprava kusového zboží i substrátů v kontejnerech představuje jeden z nejprogresivnějších druhů dopravy. Pro většinu zboží, které nepodléhá rychlé zkáze lze při dopravě do severoněmeckých přístavů využít vodní dopravu, nabízející přibližně o třetinu nižší přepravní tarify. Vzhledem k tomu, že do Hamburku lze náklad dopravit i za cca 4 dny, nejedná se o dopravu extrémně pomalou.

Pro přepravu kontejnerů je vhodná většina druhů otevřených člunů a motorových lodí. Problémem jsou nízké podjezdné výšky na českých vodních cestách a nejisté ponory na regulovaném Labi. Pro překládku jsou nejvhodnější speciální kontejnerové jeřáby, lze ovšem v závislosti na místních poměrech použít i univerzální přístavní jeřáby vybavené streamlery nebo mobilní mechanizaci. Záleží samozřejmě především na intenzitě překladu.

Překládací místa:

Děčín .....dolní Labe - 97,0 km
Ústí n.L. - Krásné Březno .....dolní Labe - 73,4 km
Mělník .....dolní Labe - 2,5 km
Praha - Holešovice .....Vltava - 48,0 km

Výše uvedená kontejnerová překladiště umožňují velice efektivní a rychlý překlad pomocí speciálních kontejnerových jeřábů. Kromě nich je možno v menších množstvích překládat i v ostatních přístavech, zejména u přímé přepravy do prům. závodů a skladů bezprostředně u vodní cesty.

Foto: časopis Vodní cesty a plavba č. 2/94, Nadace Vodních cest


© 2001 Sdružení JODI
Technický kontakt: webmaster@plavba.cz
všechna práva vyhrazena
Tento server dodržuje právní předpisy o ochraně osobních údajů.