Plavba
Plavba

bsah

odní cesty

ákladní plavba

sobní plavba

ekreační plavba

tatistika

rganizace

istorie a rozvoj

ivotní prostředí
 


OBILÍ A POTRAVINY

Obilí a jiné potraviny volně ložené lze po vodě velmi efektivně přepravovat, především v relaci do severoněmeckých přístavů. Pro překlad jsou velmi výhodné sací pneumatické mechanismy a pásová nakládka.

Pro přepravy jsou vhodné jakékoliv kryté tlačné čluny a motorové lodě.

Překládací místa:

Lovosice (sila) .....dolní Labe - 50,5 km
Ústí nad Labem západní přístav .....dolní Labe - 72,53 km
Praha - Holešovice .....Vltava - 48,0 km


© 2001 Sdružení JODI
Technický kontakt: webmaster@plavba.cz
všechna práva vyhrazena
Tento server dodržuje právní předpisy o ochraně osobních údajů.