Plavba
Plavba

bsah

odní cesty

ákladní plavba

sobní plavba

ekreační plavba

tatistika

rganizace

istorie a rozvoj

ivotní prostředí
 


UHLÍ

Severočeské hnědé uhlí vždy patřilo mezi významné komodity přepravované naší říční plavbou. Vrcholem byla přepravní relace Lovosice - Chvaletice pro zásobování tepelné elektrárny, vybavená moderní technologií hromadné přepravy substrátů. Ve výhledu bylo uvažováno i zásobování elektrárny Opatovice po vodě. V roce 1996 byla ovšem tato přeprava zastavena a nahrazena přímou železniční. Obnovení této kombinované přepravy je už v současné době prakticky nereálné. Přepravovat lze také i komerční uhlí, ale vzhledem k masivnímu odklonu od spalování uhlí a poměrně krátké přepravní vzdálenosti nejsou tyto přepravy v současnosti v ČR prováděny. Po zprovoznění přístavu Pardubice bude eventuelně možné transportovat ostravské uhlí a koks.

Překladiště Lovosice - Prosmyky bylo vybavené pro rychlý překlad uhlí z ucelených souprav železničních vozů do tzv. labských člunů speciálně vybavených pro tyto manipulace. Technologie překladiště byla ale po zastavení Chvaletické relace zlikvidována. V Chvaletickém přístavu mohou sloužit pro vykládku dva korečkové vykladače.

Překládací místa:

nakládka:

není speciálně vybavené překladiště

vykládka:

Chvaletice (elektrárna) .....střední Labe - 102,0 km
Foto: Kubec, Podzimek: Svět vodních cest, Praha 1988, J. Podzimek


© 2001 Sdružení JODI
Technický kontakt: webmaster@plavba.cz
všechna práva vyhrazena
Tento server dodržuje právní předpisy o ochraně osobních údajů.