Plavba
Plavba

bsah

odní cesty

ákladní plavba

sobní plavba

ekreační plavba

tatistika

rganizace

istorie a rozvoj

ivotní prostředí

nketa
Existuje podpora rekreační plavby?
Myslíte si, že je v ČR podporována rekreační a sportovní plavba?
ANO 38 %
NE 61 %

hlasovalo 273 lidí
 
 


ROZVOJ PLAVBY V BUDOUCNOSTI

Organizační struktura

Rozvoj infrastruktury vodní dopravy v ČR zajišťuje svým působením Ředitelství vodních cest, jako investorský orgán v oblasti vodních cest, a roli nadřazeného orgánu hraje Ministerstvo dopravy a spojů ČR.

Připravované prodloužení vodních cest

  • Splavnění Labe v úseku Chvaletice - Pardubice
  • Splavnění Odry z Polska do Ostravy
  • Vodní cesta Vídeň - Hodonín (Břeclav)

Studijní práce

  • Aktualizace územních studií propojení Dunaj - Odra - Labe
  • Studie automatizace provozu na plavebních stupních
  • Dokončení rekreační vodní cesty Slapy - České Budějovice

Tyto akce jsou připravovány v souladu s vládním usnesením č.635/96 o rozvoji vodních cest. Více zpráva Ministerstva dopravy k dopravní politice.

Realizace těchto staveb je velmi aktuální, neboť přínosy pro českou ekonomiku a dopravní trh jsou značné. Problematické jsou zatím zejména způsoby zajištění financí na výstavbu a poměrně malá politická vůle.

V případě prací na Moravě se dále připojuje nutnost mezinárodních jednání, které musí definitivním způsobem rozhodnout o trase a o způsobu realizace.


lavba.czRotterdamská deklaraceVeřejné jednání plavba-ekologové k Dolnímu LabiVor 2000Bílá kniha lodní dopravyCo uveze loď?

agazin.plavba.czsouvisející články:Kdy začala historie vodní cesty Labe-Odra-Dunaj? (01.10.2001)

oporučujeme:www.transport-ova.cz (Sdružení pro obnovu a rozvoj severní Moravy a Slezka)

© 2001 Sdružení JODI
Technický kontakt: webmaster@plavba.cz
všechna práva vyhrazena
Tento server dodržuje právní předpisy o ochraně osobních údajů.