Plavba
Plavba

bsah

odní cesty

ákladní plavba

sobní plavba

ekreační plavba

tatistika

rganizace

istorie a rozvoj

ivotní prostředí

reklama

nketa
Chystáte se v roce 2002 vyrazit lodí na vltavské nádrže?

ANO 55 %
NE 44 %

hlasovalo 1316 lidí
 


 


REKREAČNÍ PLAVBA NA STŘEDNÍM LABI

 

Střední Labe je vnitrozemskou vodní cestou, která je využívána nákladní plavbou. Tok je nížinného charakteru, okolní krajina je plochá. Jeho využití pro rekreační plavbu je proto slabé.

Říční km 0 je v Mělníku na soutoku s Vltavou, říční km 102,0 je v přístavu Chvaletice asi 15 km od Kolína. Celý tok je dobře sjízdný.

Parametry a popis vodní cesty


Přístaviště pro rekreační plavbu

 • pouze lokální stání

  Kompletní přehled přístavišť


 • Zajímavosti

  Mělník
  Město Mělník představuje velmi zajímavé centrum Polabí, které tvoří nížina obklopená pahorkatinou. Známé jsou četné historické památky a okolní svahy pokryté vinicemi.
   
  Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
  Stará Boleslav je historickým městem s bezpočtem památek románského a raně gotického charakteru, s bohatým archeologickým obvodem.
   
  Nymburk
   
  Poděbrady
  lázeňské město na břehu Labe
   
  Kolín
  V úrodné polabské nížině na obou březích Labe se rozkládá město Kolín. Tvoří zde společenské a administrativní centrum východní části Středočeského kraje. Tradičně se ve městě nachází průmysl a důležitý železniční uzel.
   

  lavba.cz  Rotterdamská deklarace  Veřejné jednání plavba-ekologové k Dolnímu Labi  Vor 2000  Bílá kniha lodní dopravy  Co uveze loď?

  agazin.plavba.cz  související články:  Reakce čtenářů na zprávy v médiích o užívání motorových plavidel na Vltavských nádržích (27.02.2002)  Dokončení plavebních zařízení na vodním díle Slapy a vodním díle Orlík II. (25.02.2002)  Úpravy návrhu vyhlášky MDS o stanovení vodních nádrží a vodních toků (25.02.2002)  Rekreační plavba v ČR (08.01.2002)  V Holandsku se v září 2001 dvakrát jednalo o vnitrozemské vodní dopravě (06.12.2001)

  oporučujeme:  Europeanwaterways (rekreace na vodních cestách Francie, Velké Británie a Irska)  Le Canal de Bourgogne (průplav ve střední Francii)  British Waterways (vodní cesty ve Velké Británii)  The Cotswold Canals Trust (vodní cesta v centrální Anglii)  Canal Boating in the U.K. and Europe (rekreace na průplavech v Evropě)  Pennine Waterways (vodní cesty v severní Anglii)  The Inland Waterways Association of Ireland (irské vodní cesty)  Vodní záchranná služba ČČK, místní skupina Brno-město ()  Projekt prodloužení rekreační vodní cesty Morava do Kroměříže (soukromá stránka jednoho ze zainteresovaných subjektů)

  © 2001 Sdružení JODI
  Technický kontakt: webmaster@plavba.cz
  všechna práva vyhrazena
  Tento server dodržuje právní předpisy o ochraně osobních údajů.
  Poslední aktualizace:  30. 10. 2001 18:47:45