Plavba
Plavba

bsah

odní cesty

ákladní plavba

sobní plavba

ekreační plavba

tatistika

rganizace

istorie a rozvoj

ivotní prostředí

reklama

nketa
Chystáte se v roce 2002 vyrazit lodí na vltavské nádrže?

ANO 55 %
NE 44 %

hlasovalo 1316 lidí
 


 


OSOBNÍ PLAVBA NA STŘEDNÍ VLTAVĚ - VLTAVSKÉ NÁDRŽE


Osobní plavba

 • linková doprava Slapy - Solenice (pod přehradní hrází Orlík)
 • linková doprava přehradní hráz Orlík - Týn nad Vltavou

  Popis vodní cesty • Osobní přístavy

 • přístaviště podél řeky v trase Slapy - Týn nad Vltavou

  Kompletní přehled přístavišť


 • Zajímavosti

  kaňon Vltavy u Štěchovic
  Nad přehradním stupněm Štěchovice byla vytvořena úzká nádrž v kaňonovitém údolí řeky, se skalními stěnami sahajícími až do vody. Toto pozoruhodné údolí lze navštívit pouze lodí a v omezené míře pěšky stezkou podél řeky.
   
  přehrada Slapy
  byla postavena v letech 1945-54 a hráz vytvořila nádrž o ploše 14 km2, dlouhou 44 km. Je využívána energeticky, pro ochranu proti povodním a pro rekreaci.
   
  přehrada Orlík
  Stavba probíhala v letech 1954-62 a byla vytvořena nádrž o ploše 26 km2, která dosahuje délky 68 km na Vltavě, 23 km na Otavě a 7 km na Lužnici. Kromě energetické a ochranné funkce je intenzivně využívána pro rekreaci, jachting apod.
   
  zámek Orlík
  Původně královský gotický hrad z 2.pol.13.století na vysoké skále, několikrát přestavovaný. Současná novogotická podoba z poslední přestavby v 19.století. Na zámku je expozice sbírek majitele.
   
  hrad Zvíkov
  Královský hrad založený za vlády Přemysla Otakara I., dokončený v 13. století. Naprostá většina objektů pochází z 13. století. Býval často sídlem přemyslovských panovníků, od 15. století v majetku Rožmberků a později Schwarzenbergů.
   

  lavba.cz  Rotterdamská deklarace  Veřejné jednání plavba-ekologové k Dolnímu Labi  Vor 2000  Bílá kniha lodní dopravy  Co uveze loď?

  agazin.plavba.cz  související články:  Reakce čtenářů na zprávy v médiích o užívání motorových plavidel na Vltavských nádržích (27.02.2002)  Dokončení plavebních zařízení na vodním díle Slapy a vodním díle Orlík II. (25.02.2002)  Úpravy návrhu vyhlášky MDS o stanovení vodních nádrží a vodních toků (25.02.2002)  Rekreační plavba v ČR (08.01.2002)  V Holandsku se v září 2001 dvakrát jednalo o vnitrozemské vodní dopravě (06.12.2001)

  oporučujeme:  Sachsische Dampfschiffahrt A.G. (hlavní provozovatel osobní plavby na německém Labi)  Schiffahrtgesellschaft des Vierwaldatattersees ()  Vodní záchranná služba ČČK, místní skupina Brno-město ()

  © 2001 Sdružení JODI
  Technický kontakt: webmaster@plavba.cz
  všechna práva vyhrazena
  Tento server dodržuje právní předpisy o ochraně osobních údajů.
  Poslední aktualizace:  30. 10. 2001 18:47:45