Plavba
Plavba

bsah

odní cesty

ákladní plavba

sobní plavba

ekreační plavba

tatistika

rganizace

istorie a rozvoj

ivotní prostředí

reklama

nketa
Chystáte se v roce 2002 vyrazit lodí na vltavské nádrže?

ANO 55 %
NE 44 %

hlasovalo 1316 lidí
 


 


OSOBNÍ PLAVBA NA DOLNÍM LABI


Osobní plavba

 • Výletní plavby v okolí Děčína (loď PLOUČNICE)
 • Výletní plavby na trase Děčín - SRN (parníky a motorové lodě německé plavby)
 • Kajutové lodě v trase Praha - Mělník - Ústí n. L. - SRN (německá plavba)

  Popis vodní cesty


 • Osobní přístavy

 • Ústí nad Labem
 • Děčín
 • Hřensko

  Kompletní přehled přístavišť


 • Zajímavosti

  Mělník
  Město Mělník představuje velmi zajímavé centrum Polabí, které tvoří nížina obklopená pahorkatinou. Známé jsou četné historické památky a okolní svahy pokryté vinicemi.
   
  Litoměřice
  Historické město na okraji Severních Čech, rozkládající se na svahu nad řekou. Sídlo biskupství.
   
  Roudnice nad Labem
   
  Ústí nad Labem
  Deváté největší město České republiky, Ústí nad Labem, jehož historie sahá až do poloviny 11. století, leží nedaleko německých hranic, asi 100 km severně od prahy, v překrásném údolí řeky Labe, která zde protéká Českým středohořím. Na sever od města se nacházejí Krušné hory a Labské pískovce s turisticky vyhledávanou oblastí Česko-Saského Švýcarska. Město je proslulé převážně svým průmyslovým charakterem se zaměřením na chemii a těžbu hnědého uhlí. Jeho historický vývoj je úzce spjat jak s významnou říční cestou, tak i s členitostí krásného okolí. Turistického návštěvníka může v první řadě zaujmout nakloněná kostelní věž. Vychýlení v její špici představuje téměř dva metry.
   
  Ústecko
  Ústecký informační systém, město a okolí
   
  Děčín
  Město, často nazývané bránou Českého Švýcarska, bránou Čech, městem na Labi a městem mostů (16), je střediskem dopravním, průmyslovým a kulturním. Děčín má významnou polohu v mezinárodní železniční, silniční a hlavně říční dopravě.
   
  Hřensko
  Pohraniční město obklopené krásnou přírodou pohraničních hor, s množstvím nezapomenutelných výhledů do krajiny.
   

  lavba.cz  Rotterdamská deklarace  Veřejné jednání plavba-ekologové k Dolnímu Labi  Vor 2000  Bílá kniha lodní dopravy  Co uveze loď?

  agazin.plavba.cz  související články:  Reakce čtenářů na zprávy v médiích o užívání motorových plavidel na Vltavských nádržích (27.02.2002)  Dokončení plavebních zařízení na vodním díle Slapy a vodním díle Orlík II. (25.02.2002)  Úpravy návrhu vyhlášky MDS o stanovení vodních nádrží a vodních toků (25.02.2002)  Rekreační plavba v ČR (08.01.2002)  V Holandsku se v září 2001 dvakrát jednalo o vnitrozemské vodní dopravě (06.12.2001)

  oporučujeme:  Sachsische Dampfschiffahrt A.G. (hlavní provozovatel osobní plavby na německém Labi)  Schiffahrtgesellschaft des Vierwaldatattersees ()  Vodní záchranná služba ČČK, místní skupina Brno-město ()

  © 2001 Sdružení JODI
  Technický kontakt: webmaster@plavba.cz
  všechna práva vyhrazena
  Tento server dodržuje právní předpisy o ochraně osobních údajů.
  Poslední aktualizace:  30. 10. 2001 18:47:45