logo Přeprava po vodních cestách dle komodit (tis. tun)

 
 
Druh přepravovaného zboží Vývoz Dovoz
1994 1995 1996 1997 1998 1994 1995 1996 1997 1998
1. obiloviny 34 336 48,8 26,4 65 14 5 127,9 76,5 25,5
2. brambory, zelenina a ovoce 47 0 0 4 7,8 0 0 0,5 0,05 0
3. cukrovka, živá zvířata 0 0 0,7 0 0 0 0 0 0 0
4. dřevo, korek 1 0 1 0,2   0 0 0 16,2 122,5
5. textil, vlákna, příze, látky 0 0 0 0,6   0 0 0,9 0  
6. potraviny, krmivo, tabák 59 158 143,9 101 109,6 256 276 302,9 184,7 231,3
7. olejniny, oleje, tuky 10 12 62 51,2 31,0 6 6 5,2 1,8  
8. pevná paliva 20 12 25,6 12,6 8,5 1 0 0,5 1,1 1,4
9. ropa 0 0 0 0   0 0 0 0  
10. ropné produkty a plyn 0 0 0 0   0 0 0 0  
11. ruda, železo, ocel, šrot 49 38 27,2 47,1 37,1 10 8 7 14,8 15,0
12. neželezné rudy a šrot 2 6 3,8 3,8 0 13 16 17,8 8,2 12,6
13. hutní výrobky 157 23 101,7 88,4 58,4 3 1 2 4,3 1,1
14. vápno, cement, stavebniny 11 6 2,3 4 1,1 0 1 0 0  
15. surové a zpracované nerosty 67 240 300,4 242,3   0 58 53,2 132,6 111,8
16. přírodní a chemická hnojiva 207 212 282 226 234,2 2 2 3 24 31,7
17. chemikálie z uhlí a asfalty 0 0 0 0   0 0 0 0  
18. ostatní chemické výrobky 2 42 20,3 0,5 0,5 36 57 79,5 14,7 21,4
19. papírovina a papírový odpad * 4 5,9 0,3   * 0 0,9 1,4  
20. dopravní prostředky a stroje 10 14 13,1 13,7 14,3 2 2 2,2 4,9 4,2
21. kovové produkty 12 60 10,1 0,4 0,2 0 1 0,4 0,8  
22. sklo, skleněné a keram. zboží * 0 3,8 0 0,4 * 0 0,2 0,6  
23. kůže, textil, oděvy 0 0 1,1 0   0 0 0 0,5  
24. ostatní výrobky 9 8 1,7 11,2 0,1 110 5 17 1,3 0,5

* údaj nebyl sledován


 
Druh přepravovaného zboží Vnitrostátní Celkem
1994 1995 1996 1997 1998 1994 1995 1996 1997 1998
1. obiloviny ** ** 0 1,3 0 48** 341** 176,7 104,2 90,5
2. brambory, zelenina a ovoce ** ** 0 1,9 0 47** 0** 0,5 6 7,7
3. cukrovka, živá zvířata ** ** 0 0 0 0** 0** 0,7 0 0,1
4. dřevo, korek ** ** 0 0 0 1** 0** 1 16,4 122,5
5. textil, vlákna, příze, látky ** ** 0 0 0 0** 0** 0,9 0,6 0,2
6. potraviny, krmivo, tabák ** ** 0 0,3 0 315** 434** 446,8 286 340,9
7. olejniny, oleje, tuky ** ** 0 0 0 16** 18** 67,2 53 31
8. pevná paliva ** ** 847,3 0 0 21** 12** 873,4 13,8 9,9
9. ropa ** ** 0 0 0 0** 0** 0 0 0
10. ropné produkty a plyn ** ** 0 0 0 0** 0** 0 0 0
11. ruda, železo, ocel, šrot ** ** 1,2 3,7 4,9 59** 46** 35,4 65,6 57
12. neželezné rudy a šrot ** ** 0 0 0 15** 22** 21,6 11,9 12,6
13. hutní výrobky ** ** 0 0,1 0 160** 24** 103,7 92,8 59,5
14. vápno, cement, stavebniny ** ** 0 0,3 12,3 11** 7** 2,3 4,3 13,4
15. surové a zpracované nerosty ** ** 649,8 412,2 205,3 67** 298** 1003,5 787 456,9
16. přírodní a chemická hnojiva ** ** 2 5,4 0,1 209** 214** 287 255,4 265,9
17. chemikálie z uhlí a asfalty ** ** 0 0 0 0** 0** 0 0 1,6
18. ostatní chemické výrobky ** ** 0 0 0 38** 99** 99,7 15,2 21,9
19. papírovina a papírový odpad ** ** 0 0 0 * 4** 6,7 1,8 11,7
20. dopravní prostředky a stroje ** ** 0,02 0,9 0,7 12** 16** 15,4 19,5 19,2
21. kovové produkty ** ** 0 0 0 12** 61** 10,5 1,2 0,2
22. sklo, skleněné a keram. zboží ** ** 0 0 0 * 0** 4 0,6 0,4
23. kůže, textil, oděvy ** ** 0 0 0 0** 0** 1,1 0,5 0
24. ostatní výrobky ** ** 1 2,2 0 119** 13** 19,7 14,7 0,6

* údaj nebyl sledován
** údaje o vnitrozemské plavbě nejsou k dispozici

zdroj: MD ČR a zpráva DRS ČR a.s. - V. Pažourek