logo Přepravy zboží, přepravní výkon

 
 
  1993 1994 1995 1996 1997 1998
Přeprava zboží (tis.tun)
Vnitrostátní 3794 3793 2770 3178 1750 223,4
Mezinárodní-vývoz 615 697 1172 1055 834,2 716,9
Mezinárodní-dovoz 492 453 438,6 622 488,4 583,4
Mezinárodní-celkem 1107 1150 1610 1677 1322,6 1300,5
Celkem 4900 4943 4380 3178 1750 1523,9
Přepravní výkon (mil.tkm)
Vnitrostátní     353 165 28  
Mezinárodní-vývoz     650 547 382  
Mezinárodní-dovoz     329 387 334  
Mezinárodní-celkem     979 934 716  
Celkem 1195 1186 1332 1100 744  

zdroj: MD ČR a zpráva DRS ČR a.s. - V. Pažourek