logo Průměrné vodní stavy - Labe, vodočet Ústí n.L.

 
 
měsíční průměr v roce (cm)
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
leden         364,00 311,90 257,70 205,80 219,70
únor         286,30 398,60 197,80 295,70 201,10
březen         361,00 283,20 241,90 368,00 252,90
duben         354,50 386,80 345,20 327,20 215,20
květen         229,40 307,10 399,00 253,10 162,90
červen         176,00 357,50 236,20 179,00 161,70
červenec         146,80 208,70 280,70 353,90 183,10
srpen         153,60 176,50 228,20 219,50 155,70
září         167,20 300,70 216,80 177,00 226,50
říjen         166,10 212,60 229,50 193,10 252,10
listopad         176,70 234,80 261,30 159,50 408,30
prosinec         218,10 255,50 215,80 219,20 260,70
roční průměr 192,80 180,60 211,70 209,70 233,00 286,10 259,20 246,70 225,00

zdroj: MD ČR a Plavební ročenka 1995-1999