logo Průměrné vodní stavy - Vltava, vodočet Praha

 
 
měsíční průměr v roce (cm)
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
leden         84,70 69,10 73,70 54,20 54,20
únor         68,30 89,00 48,10 81,80 81,80
březen         66,90 62,70 64,10 99,10 99,10
duben         76,20 88,00 99,30 88,70 88,70
květen         52,10 75,60 117,90 63,80 63,80
červen         42,70 96,00 75,50 43,80 43,80
červenec         35,90 53,40 81,60 75,50 45,20
srpen         37,10 45,20 70,80 56,10 14,80
září         38,30 81,10 60,00 49,90 51,50
říjen         40,20 52,00 72,20 50,80 57,10
listopad         39,30 60,40 81,30 44,20 100,10
prosinec         42,40 69,70 59,80 55,40 64,80
roční průměr 48,90 43,30 49,80 51,30 52,00 70,20 75,40 63,60 64,80

zdroj: MD ČR a Plavební ročenka 1995-1999