Plavba
Plavba

bsah

odní cesty

ákladní plavba

sobní plavba

ekreační plavba

tatistika

rganizace

istorie a rozvoj

ivotní prostředí
 


VODNÍ CESTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

 
Ostatní plavba:
 Morava a Baťův kanál

Morava a Baťův kanál

Vodní cesta rekreačního významu pro malá plavidla. Povolen provoz motorových lodí. Splavný úsek je v trase Otrokovice - Strážnice, kde je využíván vodní tok Moravy a souběžný plavební kanál.


© 2001 Sdružení JODI
Technický kontakt: webmaster@plavba.cz
všechna práva vyhrazena
Tento server dodržuje právní předpisy o ochraně osobních údajů.