Plavba
Plavba

bsah

odní cesty

ákladní plavba

sobní plavba

ekreační plavba

tatistika

rganizace

istorie a rozvoj

ivotní prostředí
 


VODNÍ CESTY V ÚSTECKÉM KRAJI

Velká plavba:
 Labe
 
Ostatní plavba:
 nádrž Nechranice
 Velké Žernoseky

Labe

St.hranice s SRN - Ústí n.L. .....délka 40,2 km

regulovaný tok, max. rozměr plavidla 110x12,4 m, omezeně 145x12,4m
 
Ústí n.L. - Lovosice .....délka 21,00 km

kanalizovaný tok, třída Va, max. rozměr plavidla 169x12,4 m nebo 135x22 m,
 
Lovosice - České Kopisty .....délka 5,81 km

kanalizovaný tok, třída Va, max. rozměr plavidla 135x11,5 m
 
Popis celého toku včetně parametrů

Na území Ústeckého kraje Labe tvoří významnou vodní cestu, využívanou zejména pro nákladní dopravu v zahraničních relacích.
V okolí Děčína je dále provozována také osobní doprava, mimo jiné i pravidelná osobní linka do Drážďan.
Z hlediska splavnosti je problematický první úsek, kde jsou plavební hloubky závislé na aktuálním vodním stavu a tak často dochází k omezení či zastavení plavby.


přehradní nádrž Nechranice

Na nádrži se provozují vodní sporty, zejména windsurfing. Není povolena plavba motorových lodí.


Vodní plocha Velké Žernoseky
 

© 2001 Sdružení JODI
Technický kontakt: webmaster@plavba.cz
všechna práva vyhrazena
Tento server dodržuje právní předpisy o ochraně osobních údajů.