PARAMETRY VODNÍ CESTY


VD Orlík
Kořensko

ř.km 144,65 - 200,405

délka 55,76 km
kanalizovaný tok
třída I.

popis vodní cesty


max. rozměr plavidla: není stanoven (dle třídy vodní cesty 42 x 5,5 m)
ponor plavidla: 220 cm
podjezdná výška:
není stanovena
Aktuální splavnost

určující je vodočet vodního díla Orlík

pro hladinu na kótě 329,60 - 347,60
km 144,65 - 179,10 (most Červená) - ponor 220 cm
km 179,25 - 200,405 - nejsou zaručeny parametry !

pro hladinu na kótě 347,60 - 351,20
km 91,70 - 182,66 (most Podolsko) - ponor 220 cm
km 182,66 - 200,405 - ponor 130 cm

při hladině na kótě nad 351,20
zastaven provoz v km 193,0 - 200,405

při průtoku více než 150 m3/s přes VD Kořensko
zastaven provoz v km 193,0 - 200,405© 2001 Sdružení JODI
Technický kontakt: webmaster@plavba.cz
všechna práva vyhrazena
Tento server dodržuje právní předpisy o ochraně osobních údajů.
Poslední aktualizace: 10.10.2001