PARAMETRY VODNÍ CESTY


Kamýk nad Vltavou
VD Orlík

ř.km 134,73 - 144,65

délka 9,92 km
kanalizovaný tok
třída I.

popis vodní cesty


max. rozměr plavidla: není stanoven (dle třídy vodní cesty 42 x 5,5 m, dle PK Kamýk 33 x 6,0 m)
ponor plavidla: 220 cm
podjezdná výška:
není stanovena
Aktuální splavnost

určující je vodočet vodního díla Kamýk nad Vltavou

pro hladinu na kótě 282,10 - 284,60
ponor 220 cm v celé délce

© 2001 Sdružení JODI
Technický kontakt: webmaster@plavba.cz
všechna práva vyhrazena
Tento server dodržuje právní předpisy o ochraně osobních údajů.
Poslední aktualizace: 10.10.2001