PARAMETRY VODNÍ CESTY


Slapy
Kamýk nad Vltavou

ř.km 91,50 - 134,73

délka 43,23 km
kanalizovaný tok
třída I.

popis vodní cesty


max. rozměr plavidla: není stanoven (dle třídy vodní cesty 42 x 5,5 m)
ponor plavidla: 220 cm
podjezdná výška:
není stanovena
Aktuální splavnost

určující je vodočet vodního díla Slapy

pro hladinu na kótě 269,10 - 269,60
km 91,70 - 130,00 (Velká) - ponor 220 cm
km 130,00 - 134,73 - ponor 170 cm

pro hladinu na kótě 269,0 - 270,60
ponor 220 cm v celé délce

© 2001 Sdružení JODI
Technický kontakt: webmaster@plavba.cz
všechna práva vyhrazena
Tento server dodržuje právní předpisy o ochraně osobních údajů.
Poslední aktualizace: 10.10.2001