PARAMETRY VODNÍ CESTY


Toušeň
Chvaletice

ř.km 31,80 - 102,50

délka 70,70 km
kanalizovaný tok
třída IV.

popis vodní cesty
max. rozměr plavidla: 84x11,5 m
ponor plavidla: 210 cm
podjezdná výška:
370 cm
Aktuální splavnost

- nastavte prosím hodnotu vodního stavu dle aktuálního hlášení ČHMÚ -vodočet Přelouč

ponor:

© 2001 Sdružení JODI
Technický kontakt: webmaster@plavba.cz
všechna práva vyhrazena
Tento server dodržuje právní předpisy o ochraně osobních údajů.
Poslední aktualizace: 10.10.2001