Plavba
Plavba

bsah

odní cesty

ákladní plavba

sobní plavba

ekreační plavba

tatistika

rganizace

istorie a rozvoj

ivotní prostředí
 


VODNÍ CESTY VYUŽITELNÉ

Labe: od ř.km. 148,70 (Opatovice) do 102,20 (Chvaletice)
Morava: od ústí Bečvy po soutok s Dyjí, včetně průplavu Otrokovice - Rohatec
Bečva: od Přerova po ústí do Moravy
Odra: od Polanky nad Odrou po st. hranici s Polskem
Ostravice: pod ústím Lučiny
Berounka: od ř.km. 37,0 po přístav Radotín
Ohře: od ř.km. 3,0 (Terezín) po ústí do Labe

čerpány údaje z vyhlášky Ministerstva dopravy č.222/1995 a ze zákona č.114/1995

Rozvoj vodních cest


© 2001 Sdružení JODI
Technický kontakt: webmaster@plavba.cz
všechna práva vyhrazena
Tento server dodržuje právní předpisy o ochraně osobních údajů.