Plavba
Plavba

bsah

odní cesty

ákladní plavba

sobní plavba

ekreační plavba

tatistika

rganizace

istorie a rozvoj

ivotní prostředí
 


VODNÍ CESTY VE STŘEDOČESKÉM KRAJI

Velká plavba:
 dolní Labe
 střední Labe
 dolní Vltava
 Berounka
 
Ostatní plavba:
 střední Vltava
 Sázava

dolní Labe

České Kopisty - Mělník .....délka 41,89 km

kanalizovaný tok, max. rozměr plavidla 135x10,6 m
 
Popis celého toku včetně parametrů

Ve Středních Čechách je Labe nejvýznamnější vodní cestou, využívanou zejména pro nákladní dopravu v zahraničních relacích.


střední Labe

 
Mělník - Chvaletice .....délka 102,0 km

kanalizovaný tok, max. rozměr plavidla 84x11,5 m
 
Popis celého toku včetně parametrů

dolní Vltava

 
Mělník - Praha (Jiráskův most) .....délka 54,3 km

kanalizovaný tok, max. rozměr plavidla 110x10,6 m
 
Praha (Jiráskův most) - Modřany .....délka 9,7 km

kanalizovaný tok, max. rozměr plavidla 110x11,5 m
 
Modřany - Štěchovice .....délka 18,9 km
Štěchovice - Slapy (Třebenice) .....délka 9,3 km


kanalizovaný tok, max. rozměr plavidla 110x11,5 m
 
Popis celého toku včetně parametrů

Dolní Vltava již po staletí tvoří významnou vodní cestu. Až pod přehradu Slapy je sjízdná pro velké nákladní lodě, v současné době je pro nákladní plavbu využívána až po přístav ve Štěchovicích. Vzhledem k obecným problémům splavnosti Labe a tím pádem dostupnosti zahraničních přístavů a m.j. i nevyjasněným vztahem státu a města Prahy k využívání nákladní vodní dopravy, význam této cesty stagnuje.
Významná je tato cesta pro osobní dopravu, probíhá zde čilý provoz osobních vyhlídkových lodí.
Dále se také rozšiřuje rekreační plavba, jejíž význam ještě více vzroste v roce 2002, kdy bude uvolněna plavba lodí se spalovacím motorem na vltavské kaskádě.


Berounka

 
Lahovice - Radotín .....délka 1,2 km

kanalizovaný tok, max. rozměr plavidla 110,0x11,5 m
 
Popis celého toku včetně parametrů

střední Vltava

vodní cesta dopravně významná, kanalizovaný tok, třída I., pro plavidla o nosnosti do 300t,
parametry plavební dráhy jsou garantovány sezónně:
od 1.5. do 30.9.
 
Vodní dílo Slapy

pro malá plavidla přeprava na podvalníku
 
Slapy - Kamýk .....délka 43,23 km

kanalizovaný tok
 
Kamýk - Orlík .....délka 9,92 km

kanalizovaný tok
 
Vodní dílo Orlík

pro malá plavidla o nosnosti do 3,5 t přeprava zdvihadlem na suchu
 
Orlík - Kořensko .....délka 55,76 km

kanalizovaný tok
 
Popis celého toku včetně parametrů

Význam této vodní cesty tkví zejména v rekreační plavbě. V roce 2002 bude uvolněna plavba lodí se spalovacím motorem a tak je očekáván další bouřlivý rozvoj.
Poněkud problematická je situace s překonáváním plavebních stupňů Orlík a zejména Slapy. Na Orlíku je v provozu malé lodní zdvihadlo, ale na Slapech je nutné využít lodního vleku, což je poněkud komplikované. Dále jsou značně omezené provozní doby těchto zařízení. Doufejme, že v roce 2002 budou rozšířeny.
Nad Týnem nad Vltavou je nesplavný úsek, výše po proudu je možno využívat již jenom vzdutí nádrže Hněvkovice.
Osobní lodní doprava je provozována v celé délce od Slap až do Týna, samozřejmě s přerušením na stupni Orlík.


Sázava

Pro malá plavidla je splavný úsek od Pikovic po ústí do Vltavy v délce cca 3,5 km. Nejsou garantovány plavební parametry.


© 2001 Sdružení JODI
Technický kontakt: webmaster@plavba.cz
všechna práva vyhrazena
Tento server dodržuje právní předpisy o ochraně osobních údajů.