Plavba
Plavba

bsah

odní cesty

ákladní plavba

sobní plavba

ekreační plavba

tatistika

rganizace

istorie a rozvoj

ivotní prostředí
 


VODNÍ CESTY V PARDUBICKÉM KRAJI

Velká plavba:
 Labe
 
Ostatní plavba:
 nádrž Pastviny
 nádrž Seč

Labe

Toušeň - Chvaletice .....délka 70,70 km

kanalizovaný tok, max. rozměr plavidla 84x11,5 m
 
Popis celého toku včetně parametrů

Střední Labe je využíváno pro nákladní dopravu až do přístavu Chvaletice. Zde v minulosti probíhal intenzivní překlad uhlí pro elektrárnu. V současné době je tento přístav užíván pro příležitostné překlady. Větší objemy jsou loženy v Kolíně.
V současné době je dokončováno prodloužení splavnosti pod budoucí stupeň Přelouč II. Po jeho dokončení bude tato vodní cesta končit v Pardubicích.


přehradní nádrž Pastviny

Na nádrži se provozují vodní sporty. Není povolena plavba motorových lodí.

přehradní nádrž Seč

Na nádrži se provozují vodní sporty, zejména windsurfing. Není povolena plavba motorových lodí.


© 2001 Sdružení JODI
Technický kontakt: webmaster@plavba.cz
všechna práva vyhrazena
Tento server dodržuje právní předpisy o ochraně osobních údajů.