Plavba
Plavba

bsah

odní cesty

ákladní plavba

sobní plavba

ekreační plavba

tatistika

rganizace

istorie a rozvoj

ivotní prostředí
 


VODNÍ CESTY V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

 
Ostatní plavba:
 nádrž Olešná
 nádrž Těrlicko
 nádrž Žermanice

přehradní nádrž Olešná

Na nádrži se provozují vodní sporty. Není povolena plavba motorových lodí.

přehradní nádrž Těrlicko

Na nádrži se provozují vodní sporty. Není povolena plavba motorových lodí.

přehradní nádrž Žermanice

Na nádrži se provozují vodní sporty. Není povolena plavba motorových lodí.


© 2001 Sdružení JODI
Technický kontakt: webmaster@plavba.cz
všechna práva vyhrazena
Tento server dodržuje právní předpisy o ochraně osobních údajů.