Plavba
Plavba

bsah

odní cesty

ákladní plavba

sobní plavba

ekreační plavba

tatistika

rganizace

istorie a rozvoj

ivotní prostředí
 


VODNÍ CESTY V KRÁLOVEHRADECKÉM KRAJI

 
Ostatní plavba:
 nádrž Rozkoš

přehradní nádrž Rozkoš

Na nádrži se provozují vodní sporty, zejména windsurfing. Není povolena plavba motorových lodí.


© 2001 Sdružení JODI
Technický kontakt: webmaster@plavba.cz
všechna práva vyhrazena
Tento server dodržuje právní předpisy o ochraně osobních údajů.