PARAMETRY VODNÍ CESTY


České Kopisty
Mělník

ř.km 41,89 - 0,0

délka 41,89 km
kanalizovaný tok
třída Va.

popis vodní cesty


max. rozměr plavidla: 135x10,6 m
ponor plavidla: obvykle 210 cm
podjezdná výška:
650 cm
Aktuální splavnost

- nastavte prosím hodnotu vodního stavu dle aktuálního hlášení ČHMÚ -

vodočet Mělník

ponor:

© 2001 Sdružení JODI
Technický kontakt: webmaster@plavba.cz
všechna práva vyhrazena
Tento server dodržuje právní předpisy o ochraně osobních údajů.
Poslední aktualizace: 7.10.2001