PARAMETRY VODNÍ CESTY


Lovosice
České Kopisty

ř.km 49,1 - 41,89

délka 7,21 km
kanalizovaný tok
třída Va.

popis vodní cesty


max. rozměr plavidla: 135x11,5 m
ponor plavidla: obvykle 210 cm
podjezdná výška:
650 cm
Aktuální splavnost

- nastavte prosím hodnotu vodního stavu dle aktuálního hlášení ČHMÚ -

vodočet Mělník

ponor:

© 2001 Sdružení JODI
Technický kontakt: webmaster@plavba.cz
všechna práva vyhrazena
Tento server dodržuje právní předpisy o ochraně osobních údajů.
Poslední aktualizace: 7.10.2001