PARAMETRY VODNÍ CESTY


Ústí nad Labem
Lovosice

ř.km 69,2 - 49,1

délka 20,10 km
kanalizovaný tok
třída Va.

popis vodní cesty


max. rozměr plavidla: 169x12,4 m nebo 135x22 m,
km 49,10-50,34 135x11,5 m
ponor plavidla: 200 cm, (zvyšuje se až na 220 cm při vyšším stavu)
podjezdná výška:
650 cm
Aktuální splavnost

- nastavte prosím hodnotu vodního stavu dle aktuálního hlášení ČHMÚ -vodočet Ústí nad Labem

ponor:

© 2001 Sdružení JODI
Technický kontakt: webmaster@plavba.cz
všechna práva vyhrazena
Tento server dodržuje právní předpisy o ochraně osobních údajů.
Poslední aktualizace: 7.10.2001