PARAMETRY VODNÍ CESTY


St.hranice s SRN
Ústí nad Labem

ř.km 109,27 - 69,2

délka 40,20 km
regulovaný tok
třída Va.

popis vodní cesty


max. rozměr plavidla: 110 x 12,40 m, omezeně 145 x 12,40 m
ponor plavidla: nestabilní, závislý na aktuálním vodním stavu, průměrně 140 cm
podjezdná výška:
650 cm
Aktuální splavnost

- nastavte prosím hodnotu vodního stavu dle aktuálního hlášení ČHMÚ -vodočet Ústí nad Labem

úsek I ř.km 69,20 - 96,40
ponor po proudu:

ponor proti proudu:


úsek II km 96,40 - 109,27
ponor po proudu:

ponor proti proudu:

© 2001 Sdružení JODI
Technický kontakt: webmaster@plavba.cz
všechna práva vyhrazena
Tento server dodržuje právní předpisy o ochraně osobních údajů.
Poslední aktualizace: 7.10.2001