Plavba
Plavba

bsah

odní cesty

ákladní plavba

sobní plavba

ekreační plavba

tatistika

rganizace

istorie a rozvoj

ivotní prostředí
 


VODNÍ CESTY V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

 
Ostatní plavba:
 Morava a Baťův kanál
 Brněnská nádrž (Kníničky)
 Areál Lednického zámku

Morava a Baťův kanál

Vodní cesta rekreačního významu pro malá plavidla. Povolen provoz motorových lodí. Splavný úsek je v trase Otrokovice - Strážnice, kde je využíván vodní tok Moravy a souběžný plavební kanál.

přehradní nádrž Brněnská (Kníničky)

Nádrž se využívá pro vodní sporty, používání motorových člunů je zakázáno. Vzdutí dosahuje délky až 10 km.

Osobní linková doprava v trase Brno-Bystrc - Veverská Bitýška. Jediný provoz v ČR s motorovými loděmi na elektrický pohon s akumulátory.

Více informací podává virtuální průvodce po okolí Brněnské přehrady:
Průvodce po okolí Brněnské přehrady


Areál Lednického zámku

V areálu Lednického zámku provozuje 1.Plavební s.r.o. osobní plavbu po umělých kanálech a vodních plochách vybudovaných v rámci parkových úprav zámku.


© 2001 Sdružení JODI
Technický kontakt: webmaster@plavba.cz
všechna práva vyhrazena
Tento server dodržuje právní předpisy o ochraně osobních údajů.