Plavba plavba e-shop - Vaše odborné knihkupectví
Plavba

bsah

odní cesty

ákladní plavba

sobní plavba

ekreační plavba

tatistika

rganizace

istorie a rozvoj

ivotní prostředí

nketa
Chystáte se v roce 2002 vyrazit lodí na vltavské nádrže?

ANO 55 %
NE 44 %

hlasovalo 1316 lidí
 
 


STŘEDNÍ LABE


Praha (Lahovice) - 0,0
Praha (Radotín) - 1,20
    podrobnosti

kanalizovaný tok
třída IV.

rozměr pl. 110x11,5 m
ponor 160 cm
podj. výška 450 cm

Celková délka ..... 1,2 km

Výše uvedená data o splavnosti vodních cest byla čerpána z Řádu plavební bezpečnosti a plavebních map


Přístav Radotín
Přehled přístavů a překladišť

Berounka je splavná pouze ve velmi krátkém úseku bezprostředně při ústi do Vltavy v Lahovicích na jižním okraji Prahy. Jedná se o úsek napojující přístav Praha - Radotín na síť vodních cest.
Právě tento přístav má šanci stát se velice významným přístavem jižní části Pražské aglomerace, a v podstatě i koncovým přístavem Vltavské vodní cesty do doby, než bude splavný úsek prodloužen dále do jižních Čech. Význam tohoto úseku Berounky výrazně stoupne právě v souvislosti s připravovanou výstavbou přístavního bazénu, přístavního zázemí kombinovaných přeprav a při očekávaném rozvoji zdejší průmyslové zóny.
Lze očekávat ale i významné využití individuální rekreační plavbou, které je spojeno s možnou výstavbou sportovního přístavu výše po proudu v Radotíně.
Všechny tyto akce musí být realizovány s důrazem na příznivé začlenění do krajiny.


lavba.czRotterdamská deklaraceVeřejné jednání plavba-ekologové k Dolnímu LabiVor 2000Bílá kniha lodní dopravyCo uveze loď?

agazin.plavba.czsouvisející články:Zpráva z médií: Ministerstvo životního prostředí nesouhlasí s výstavbou jezů na Labi (05.03.2002)Projekt na zlepšení splavnosti dolního Labe II. (26.02.2002)Dokončení plavebních zařízení na vodním díle Slapy a vodním díle Orlík II. (25.02.2002)Usnesení vlády ČR k vnitrozemské a námořní plavbě (08.01.2002)Jak se veřejně projednávalo zlepšení splavnosti dolního Labe (06.12.2001)

oporučujeme:Elektronisches Wasserstraßen-Informationssystem ELWIS (informační systém o vodních cestách v SRN)

© 2001 Sdružení JODI
Technický kontakt: webmaster@plavba.cz
všechna práva vyhrazena
Tento server dodržuje právní předpisy o ochraně osobních údajů.