Plavba
Plavba

bsah

odní cesty

ákladní plavba

sobní plavba

ekreační plavba

tatistika

rganizace

istorie a rozvoj

ivotní prostředí

nketa
Chystáte se v roce 2002 vyrazit lodí na vltavské nádrže?

ANO 55 %
NE 44 %

hlasovalo 1316 lidí
 
1 5 9 4 4

 


VODNÍ CESTY ČR

kraj
Liberecký
Ústecký
Středočeský
Karlovarský
Plzeňský
Jihočeský
kraj
Králove-
hradecký

Pardubický
Olomoucký
Moravsko-
slezský

Zlínský
Jihomoravský
 
Vodní cesty pro velkou plavbu

  LABE dolní kat. Va 109,2 km
  střední kat. IV 102,0 km
  VLTAVA dolní kat. IV   91,5 km
  BEROUNKA   kat. IV     1,2 km
  celkem:     303,9 km

Vodní cesty pro malou a osobní plavbu

  VLTAVA střední kat. I 148,1 km
(131,5 splavných)
  nádrž Lipno 4870 ha
  MORAVA - Moravsko-slovácká vodní cesta 60 km
  ostatní nádrže a vodní cesty  

Rozdělení dle zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě:

logo Vodní cesty dopravně významné
 Vodní cesty využívané:
 vodní tok Labe od říčního km 102,2 (Chvaletice) na státní hranici se Spolkovou republikou Německo - tj. střední a dolní LABE
 vodní tok Vltavy od říčního km 91,5 (Třebenice) po soutok s vodním tokem Labe, včetně vyústní části vodního toku Berounky po přístav Radotín - tj. dolní VLTAVA
 vodní tok Vltavy od říčního km 239,6 (České Budějovice) po říční km 91,5 (Třebenice) jen pro plavidla o nosnosti do 300 tun - tj. střední VLTAVA
 Vodní cesty využitelné
 
logo Vodní cesty účelové
 
Ohodnoťte kvalitu těchto stránek (1-nejlepší, 5-nejhorší)
1 2 3 4 5
3.06(216hlasů)
 

lavba.czRotterdamská deklaraceVeřejné jednání plavba-ekologové k Dolnímu LabiVor 2000Bílá kniha lodní dopravyCo uveze loď?

agazin.plavba.czsouvisející články:Zpráva z médií: Ministerstvo životního prostředí nesouhlasí s výstavbou jezů na Labi (05.03.2002)Projekt na zlepšení splavnosti dolního Labe II. (26.02.2002)Dokončení plavebních zařízení na vodním díle Slapy a vodním díle Orlík II. (25.02.2002)Usnesení vlády ČR k vnitrozemské a námořní plavbě (08.01.2002)Jak se veřejně projednávalo zlepšení splavnosti dolního Labe (06.12.2001)

oporučujeme:Elektronisches Wasserstraßen-Informationssystem ELWIS (informační systém o vodních cestách v SRN)

© 2001 Sdružení JODI
Technický kontakt: webmaster@plavba.cz
všechna práva vyhrazena
Tento server dodržuje právní předpisy o ochraně osobních údajů.
Poslední aktualizace:  28. 1. 2002 23:05:37